اعضای پژوهشی

اخبار

شرح بیشتر

طرح های مرکز

 • پیش بینی پاسخ تخمدان در بیماران مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک و تحت سیکل های تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم با استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین

  <p dir="rtl">پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکاترونیک. استاد راهنما: دکتر فلزی، استاد مشاور- دکتر مرضیه مهرافزا</p>


 • ارتباط تنوع ژنتیکی پروموتر پروتئین متصل شونده به فاکتور رشد شبه انسولین 3 و 5 با نتیجه لقاح مصنوعی و انتقال جنین

  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته سلولی-تکوینی استاد راهنما: دکتر فرهاد مشایخی استاد مشاور: دکتر مرضیه مهرافزا


 • تجزیه و تحلیل کیفیت تخمک های انسانی

  پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر استاد مشاور: دکتر مرضیه مهرافزا


 • بررسی اثر فریز و بیوپسی در توانایی تکوین جنین انسانی

  پایان نامه رشته دکترای زیست شناسی سلولی و مولکولی اساتید راهنما: دکتر احمد حسینی، دکتر مرضیه مهرافزا


 • بررسی اثر ترکیبی کلومیفن سیترات و لتروزول همراه با گنادوتروپین بر سوپراوولاسیون بیماران تحت تلقیح داخل رحمی اسپرم: کارآزمایی بالینی

  مصوب 1397


راهبرد های اساسی در رویارویی با ناباروری
مولف : دکتر مرضیه مهرافزا، دکتر احمد حسینی و حوا دشتدار
تعداد صفحات : 180