پزشکان


پروفسور احمد حسینی

رئیس هیات مدیره


دكتر زیبا ظهیری سروری

جراح ‌و‌ متخصص زنان و زایمان فوق تخصص نازایی و IVF، لاپاروسکوپی پیشرفته و ‌اندومتریوز


دکتر زهرا نیک‌پوری

متخصص جراحی زنان و زایمان


دکتر پروانه عبدالهیان

متخصص زنان و زایمان


دکتر معصومه (شیرین) اصغرنیا

متخصص جراحی زنان و زایمان


دکتر زهرا محمد تبار

دکتر زهرا محمد تبار


دکتر کیمیا شادمانی

دکتر کیمیا شادمانی


دکتر مهری نصیری

متخصص جراحی زنان و زایمان


دکتر معصومه جعفری

متخصص جراحی زنان و زایمان


دکتر طاهره زارع یوسفی

متخصص جراحی زنان و زایمان


دکتر سحر سقطی جلالی

متخصص جراحی زنان و زایمان


دکتر مرجان عسکری

متخصص ژنتیک


دکتر رحیم توکل نیا

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری


دکتر ابوالفضل گل محمدی

فوق تخصص اورولوژی


دکتر فرنوش فرضی

متخصص بیهوشی


دکتر سیده پرتو شاعف

متخصص جراحی زنان و زایمان


دکتر ایرج رنجی جفرودی

دکترای علوم آزمایشگاهی


دکتر فریبا مشیری

متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی


دکتر فرزانه حیدری

دکترای دارو سازی


دکتر مریم اصغرنیا

جراح ‌و‌ متخصص زنان و زایمان فوق تخصص نازایی و IVF


دکتر نادیا نوبختی لنگرودی

متخصص جراحی زنان و زایمان


دکتر نرجس حق جو

متخصص جراحی زنان و زایمان


دکتر بیتا محبوب روشنکار

متخصص جراحی زنان و زایمان


دکتر علی اشرف

متخصص بیهوشی


دکتر افسانه دهقان

متخصص بیهوشی


دکتر ستاره رودباری

متخصص جراحی عمومی


دکتر پیوسته (مریم) صفرپور

متخصص تغذیه و رژیم درمانی


دکتر نیلوفر شهدی پور

متخصص اعصاب و روان


دکتر مریم پالیزکار

متخصص بیهوشی


دکتر میلاد نعیم آسا

متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)


راهبرد های اساسی در رویارویی با ناباروری
مولف : دکتر مرضیه مهرافزا، دکتر احمد حسینی و حوا دشتدار
تعداد صفحات : 180