طراحی، برنامه‌نویسی، توسعه و پشتیبانی نرم‌افزار آزمایشگاه جنین‌شناسی IVF


MHCC به تعهد نسبت به تحول مدیریت بهداشت و درمان از طریق راه‌حل‌های نرم‌افزاری تخصصی ERP، CRM و HIS اقدام کرده است. این شرکت در پی ساده‌سازی عملیات‌های بهداشتی است، در حالی که تعاملات مشتری و بیمار را بهبود می‌بخشد. تیم تحقیق و توسعه قوی آنها از سال 2013 در نوآوری مداوم نقش کلیدی داشته و اطمینان حاصل کرده است که راه‌حل‌های نرم‌افزاری آنها برای پاسخ به نیازهای پیچیده تاسیسات بهداشتی تکامل یابد. تاکید آنها بر کیفیت با رکورد برجسته‌ی 85 درصد از محصولات منتشر شده که با استانداردهای صنعتی و زمان‌بندی‌های تحویل مطابقت دارد، ابراز شده است.

طراحی ، برنامه نوسی ، توسعه و پشتیبانی نرم افزار جامع کلینیکMHCC به تعهد نسبت به تحول مدیریت بهداشت و درمان از طریق راه‌حل‌های نرم‌افزاری تخصصی ERP، CRM و HIS اقدام کرده است. این شرکت در پی ساده‌سازی عملیات‌های بهداشتی است، در حالی که تعاملات مشتری و بیمار را بهبود می‌بخشد تیم تحقیق و توسعه قوی آنها از سال 2013 در نوآوری مداوم نقش کلیدی داشته و اطمینان حاصل کرده است که راه‌حل‌های نرم‌افزاری آنها برای پاسخ به نیازهای پیچیده تاسیسات بهداشتی تکامل یابد. تاکید آنها بر کیفیت با رکورد برجسته‌ی 85 درصد از محصولات منتشر شده که با استانداردهای صنعتی و زمان‌بندی‌های تحویل مطابقت دارد، ابراز شده است.

راهبرد های اساسی در رویارویی با ناباروری
مولف : دکتر مرضیه مهرافزا، دکتر احمد حسینی و حوا دشتدار
تعداد صفحات : 180